منوی سمت راست

دانلودهای حسابداری

۲۷۲ دانلود
رایگان
38.84MB
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
این فایل شامل صوتی متن استانداردهای حسابداری و نکات کاربردی است .
۴۲۹ دانلود
رایگان
61.46MB
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
۷۱۹ دانلود
رایگان
11.37MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
۴۶۱ دانلود
رایگان
18MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
۴۴۳ دانلود
رایگان
17.04MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
۴۵۴ دانلود
رایگان
16.03MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
نحوه ارائه صورتهای مالی - بخش دوم
۶۵۱ دانلود
رایگان
17.22MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
نحوه ارائه صورتهای مالی - بخش اول
۴۵۲ دانلود
رایگان
115.53MB
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
استانداردهای حسابداری هرجایی که از دارایی و بدهی سخن میگه سخن از ارزش و ارزشگذاری هست . ارزش اولیه تجدید شناخت و قطع شناخت . در این محتوای آموزشی به اندازه گیری و الگوهای تعیین ارزش دارایی …