منوی سمت راست

دانلودهای حسابداری

۳۲۴ دانلود
رایگان
38.84MB
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
این فایل شامل صوتی متن استانداردهای حسابداری و نکات کاربردی است .
۱,۱۷۰ دانلود
رایگان
61.46MB
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
۸۰۶ دانلود
رایگان
11.37MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
۵۱۶ دانلود
رایگان
18MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
۴۹۵ دانلود
رایگان
17.04MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
۵۲۹ دانلود
رایگان
16.03MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
نحوه ارائه صورتهای مالی - بخش دوم
۷۷۳ دانلود
رایگان
17.22MB
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸
نحوه ارائه صورتهای مالی - بخش اول
۵۱۵ دانلود
رایگان
115.53MB
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
استانداردهای حسابداری هرجایی که از دارایی و بدهی سخن میگه سخن از ارزش و ارزشگذاری هست . ارزش اولیه تجدید شناخت و قطع شناخت . در این محتوای آموزشی به اندازه گیری و الگوهای تعیین ارزش دارایی …